Akademia Rozwoju Mentalnego

Akademia Rozwoju Mentalnego prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, wzmacniające psychikę, mentalność i umiejętności społeczne na bazie treningu mentalnego, z wykorzystaniem narzędzi używanych w psychologii dziecka i sportu, psychologii społecznej, ale również narzędzi z wielu różnych dziedzin takich jak psychomotoryka, trening koncentracji czy też terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

W czasie zajęć zajmujemy się pracą z pewnością siebie i wysoką samooceną, pokazujemy jak podchodzić do trudnych sytuacji i wydarzeń w życiu dziecka i jak wyciągać lekcje z niepowodzeń. Uczymy, jak i co myśleć, żeby nasza podświadomość działała na naszą korzyść. Ważnym elementem jest również pozytywne wzmacnianie dzieci. Naszym celem jest sprawienie, że nasi młodzi kursanci nauczą się lubić siebie, ich poczucie własnej wartości wzrośnie oraz będą sobie radzić z trudnościami w życiu szkolnym i wśród rówieśników.

Trening mentalny pomaga dziecku wyrosnąć na wolną, pewną siebie i samoświadomą osobę. Trening mentalny dla dzieci i młodzieży nie jest tożsamy z treningiem mentalnym dla dorosłych. Jeśli mówimy o dzieciach, przygotowuje pole dla ćwiczeń, kiedy dzieci bezpiecznie wypróbowują swoje granice.

Takie założenia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy i nowych sposobów zachowania poprzez zabawę. Nauczenie dzieci robienia planów działania zapewni im poczucie bezpieczeństwa, co przełoży się na wyższą pewność siebie. Przeżywanie sukcesów, nawet tych małych wpływa pozytywnie na wiarę w siebie. Na takim podłożu rozwijają się zdrowe i stabilne osobowości.

Trening mentalny z dziećmi w przeważającej części odbywa się na poziomie nieświadomym, świadomość pracy nad sobą wzrasta wraz z wiekiem. Wykorzystywać będziemy zabawę – metody, które wywołują dziecięcą ciekawość, proste i przejrzyste zadania, które gwarantują szybkie sukcesy.

Podczas treningu mentalnego dzieci poprzez zabawę pokonują własne ograniczenia.

kursy