Czy optymizm pomaga w życiu?

Czy optymizm pomaga w życiu?

Jak jest z tą szklanką w twoim przypadku – jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Jesteś optymistką, czy pesymistką, czy też każdą po trochu? Jako praktykująca optymistka, chciałabym ci dzisiaj przedstawić zalety życia po pozytywnej stronie.

Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że za bycie optymistą w 40% odpowiadają nasze geny i cechy charakteru odziedziczone po przodkach, natomiast w 60% nasze podejście do życia jest wypadkową sytuacji, w których się znaleźliśmy, ludzi, z którymi się spotykamy i pracy, jaką wykonujemy nad sobą. Nikt nie jest prawdziwym optymistą, jeśli nie pracuje nad sobą.

Dzisiejsi naukowcy prześcigają się w udowadnianiu, że optymizm jest dobry na wszystko. Mówi się, że optymiści żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, wynikającym z jakości życia, jak również optymiści mniej się martwią, częściej uśmiechają i świat postrzegają w jaśniejszych barwach.

Nowe badania przeprowadzone na Concordia University pokazują, jak optymiści i pesymiści radzą sobie ze stresem. Wyniki jasno udowadniają, że poziom kortyzolu – hormonu, który wydziela się w warunkach stresowych – jest mniejszy i bardziej stabilny u tych, którzy do życia podchodzą pozytywnie. A to z pewnością ma wpływ na nasze serce i zdrowie. Optymiści dużo szybciej się uspokajają i nie ulegają tak bardzo stresowi, który pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach.

Kolejnym pozytywnym aspektem w byciu optymistą jest to, że lepiej znoszą oni ból. Po raz kolejny przeprowadzone – tym razem w Wielkiej Brytanii – badania, udowadniają, że nasze nastawienie ma kluczowe znaczenie w leczeniu bólu. Wystarczy, że wierzymy, iż lek nam pomoże i on rzeczywiście staje się skuteczniejszy.

Tyle, jeśli chodzi o naukowców, a z bardziej przyziemnego punktu widzenia – to optymiści wprawiają w dobre samopoczucie, nie tylko siebie, ale również otoczenie. Samuel Smiles twierdzi, że choć „życie ma ciemną stronę i jasną stronę, musimy wybrać tę, która najbardziej nas cieszy”.

Optymiści widzą możliwość zdobycia doświadczenia tam, gdzie inni widzą porażkę. Wiedzą oni, że istnieją błędy, pomyłki, niemożliwe wyzwania i nieosiągalne cele, ale nie nazwaliby żadnej z tych sytuacji jawną porażką i właśnie to czyni ich optymistami.

Brian Tracy, jeden z najlepszych mówców motywacyjnych na świecie, twierdzi, że „im bardziej jesteś optymistyczna, tym bardziej będziesz pewna siebie”. Optymizm sprawia, że postrzegamy siebie w pozytywny sposób, nie krytykujemy się, nie porównujemy się do innych, a to wszystko wzmaga naszą pewność siebie.

Z definicji znalezionej w SJP wynika, że: „optymista to człowiek przeniknięty skłonnością do dostrzegania dobrych stron życia”. Jako osoba gorąco wierząca w optymizm i praktykująca go na co dzień, mocno namawiam cię do pracy nad sobą i do uprawiania go w każdej chwili swojego życia. Ma on na nas tylko pozytywny wpływ i żadnych negatywnych skutków ubocznych. Natomiast te pozytywne są łatwe do zaakceptowania.

Cudownego dnia!

Dodaj komentarz