Trening mentalny pomaga dziecku wyrosnąć na wolną, pewną siebie i samoświadomą osobę. Trening mentalny dla dzieci i młodzieży nie jest tożsamy z treningiem mentalnym dla dorosłych. Jeśli mówimy o dzieciach, przygotowuje pole dla ćwiczeń, kiedy dzieci bezpiecznie wypróbowują swoje granice.

Takie założenia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy i nowych sposobów zachowania poprzez zabawę. Nauczenie dzieci robienia planów działania zapewni im poczucie bezpieczeństwa, co przełoży się na wyższą pewność siebie. Przeżywanie sukcesów, nawet tych małych wpływa pozytywnie na wiarę w siebie. Na takim podłożu rozwijają się zdrowe i stabilne osobowości.

Trening mentalny z dziećmi w przeważającej części odbywa się na poziomie nieświadomym, świadomość pracy nad sobą wzrasta wraz z wiekiem. Wykorzystywać będziemy zabawę – metody, które wywołują dziecięcą ciekawość, proste i przejrzyste zadania, które gwarantują szybkie sukcesy.

Podczas treningu mentalnego dzieci poprzez zabawę pokonują własne ograniczenia.

Close Menu